Demänovka

DEMÄNOVKA č. 1, revír č. 3-0640-4-1
Potok Demänovka od ústia do Váhu, po cestný most pod Demänovskou ľadovou jaskyňou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)