Smrečianka

SMREČIANKA, revír č 3-3800-4-1
Potok Smrečianka od ústia do Váhu v Lipt. Mikuláši m.č. Okoličné, po ochranné pásmo TANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)