Belá ChaP

Belá č. 1b 3-0041-4-4, Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v prirodzenom riečišti a prvého odberného objektu (stavidla) MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je bezmenný potok pretekajúci popri AutoCampingu Vavrišovo, bočné a divočiace ramená rieky Belá v tomto úseku revíru, potok Pribylina, prívodný kanál po hradenie MVE Štecko v Pribyline, prívodný a odtokový kanál (Kokavský náhon) vrátane troch MVE L. Kokava.

Lov povolený len na háčiky bez protihrotu.