Bocianka

Boca č.3-0230-4-1, Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene. Súčasťou revíru sú Michalovský potok s prítokmi, Svidovský potok s prítokmi, Chopcovica s prítokmi, Čertovica s prítokmi a po ich pramene.

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) - 33 cm - nechytá sa od 1. januára do 31. mája

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) - 33 cm - nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) - 27 cm - bez času individuálnej ochrany

Sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) - 27 cm - bez času individuálnej ochrany