Jalovčianka

JALOVECKÝ POTOK, revír č. 3-1320-4-1
Jalovecký potok od ústia do VN Lipt. Mara v Lipt. Mikuláši m.č. Ondrašová, po ochranné pásmoTANAPu.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)