Štiavnica

ŠTIAVNICA č. 1, revír č. 3-3990-4-1
Potok Štiavnica od ústia do Váhu pri obci Uhorská Ves, po cestný most pred Stanišovskoudolinou.
(Lovná miera Lipňa 35 cm, Pstruha Potočného 30 cm)