Váh L.Hrádok ChaP

Váh č. 22b 3-4731-4-4, Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Čiastkové povodie rieky Váh od sútoku s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota.

Lov povolený len na háčiky bez protihrotu.