Váh L.Hrádok lovný

Váh č. 22a 3-4730-4-1, Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi a Hlboký potok pri motoreste Koliba s prítokmi.

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) - 33 cm - nechytá sa od 1. januára do 31. mája

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) - 33 cm - nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) - 27 cm - bez času individuálnej ochrany

Sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) - 27 cm - bez času individuálnej ochrany

Pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) - 50 cm - nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Podustva severná (Chondrostoma nasus) - 30 cm - nechytá sa od 15. marca do 31. mája

Jalec hlavatý (Squalius cephalus) - 25 cm - nechytá sa od 15. marca do 31. mája